Đại Học Nguyễn Tất Thành

CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Địa chỉ: 298A – 300A Nguyễn Tất Thành , Phường 13 Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Chủ Đầu tư: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Khối Lượng: 284,71 m2
Màu Sắc: Compact mã 3507 và 1006 dày 12mm
Thời gian hoàn thành: 6 ngày

vachnganvesinh-0_1