Bảng báo giá Cửa Nhôm Xingfa Quảng Đông

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.
Sản Phẩm Đơn Giá Sản Phẩm (VND/m²)
Cửa nhôm xingfa mở lùa hệ 93 dày 2.0mm 1.850.000 – 1.950.000
Cửa nhôm xingfa cửa đi mở quay 1.950.000 – 2.050.000
Cửa nhôm xingfa xếp trượt hệ 63 dày 1.5 – 3.0mm 1.950.000 – 2.050.000
Cửa sổ mở quay hệ 55 dày 1.4mm 1.950.000 – 2.050.000
Vách kính cố định nhôm xingfa hệ 55 dày 1.4mm 1.300.000 – 1.450.000
Hệ mặt dựng Xingfa 65×120 dày 2.5mm 2.900.000