Thi công vách ngăn vệ sinh compact cho Nhà máy Z751 KCN Long Bình

Công Trình: Thi công vách ngăn vệ sinh compact cho Nhà máy Z751 KCN Long Bình
Địa chỉ: khu công nghiệp Long Bình-Biên Hòa – Đồng Nai
Khối Lượng: 2460,5 m2
Màu Sắc: Compact màu ghi (1006) dày12mm
Thời gian hoàn thành: 55 ngày
Một số hình ảnh thi công
vách ngăn vệ sinh tại Nhà máy Z751 KCN Long Bình

vachnganvesinhkcnlongbinh_1

Ban Chỉ Huy Nhà máy Z751 KCN Long Bình

Một góc Nhà máy Z751 KCN Long Bình