Trung tâm nghiên cứu điện phía nam

Công trình: Thi công vách ngăn vệ sinh compact cho trung tâm nghiên cứu điện phía nam
Chủ đầu tư: Trung tâm nghiên cứu điện phía nam
Địa điểm: 131 Hòa Hưng, Quận 10, TP.HCM
Khối Lượng: 84m2
Thời gian hoàn thành: 3 ngày
Dưới đây là một số hình ảnh thi công

vach ngan ve sinh tại trung tâm nghiên cứu điện phía nam

vachnganvesinh

 

vachnganvesinhquan10

 

vachnganvesinhcompact

 

vachngannhavesinh