Thi công vách ngăn vệ sinh cho Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bà Rịa Vũng Tàu

CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÀ RẠI VŨNG TÀU
Địa chỉ: Đường 3/2 – Phường 11 – TP. Vũng Tàu
Khối Lượng: 299 m2
Màu Sắc: Compact màu ghi (1006) dày18mm
Thời gian hoàn thành: 7 ngày
\vachnganvesinh-caodangcongdong