Tòa nhà cán bộ chiến sỹ vùng 4 Hải Quân

Hình: Đăng chờ cập nhật

CÔNG TRÌNH: TÒA NHÀ CBCS VÙNG 4 HẢI QUÂN
Địa chỉ: Vùng 4 Hải Quân(Vùng 4 Quân cảng Cam Ranh- Khánh Hòa)
Chủ Đầu tư: Bộ Tư Lệnh Quân Chủng Hải Quân
Khối Lượng: 917,82 m2
Màu Sắc: Compact màu ghi (1006) dày12mm
Thời gian hoàn thành: 25 ngày